VISI & MISI

VIsi
– Menjadi Peneraju dalam Industri Data Raya

Misi
“- Untuk mencapai 500 juta pengguna aktif pada akhir 2020”
“- Mewujudkan peluang perniagaan untuk lebih  daripada 2 juta SME menjelang akhir tahun 2020
dan membantu mereka untuk berkembang  dengan pesat”
“- Untuk memastikan agihan pendapatan yang berterusan dan stabil kepada pemegang saham”