Visi & Misi

Visi

  • Menjadi Peneraju dalam Industri Data Besar
  • Misi

  • Mencapai 500 juta sasaran pengguna aktif menjelang akhir tahun 2020
  • Mewujudkan peluang perniagaan untuk lebih 2 juta PKS menjelang akhir tahun 2020 dan membantu mereka berkembang dengan pesat
  • Memastikan agihan pendapatan yang berpanjangan dan stabil kepada pemegang saham