การจัดการระดับสูง

FREDDY CHIA
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
มีประสบการณ์มากกว่า 9 ปี ในวงการ IT Freddy เข้าร่วมกับบริษัท Toga Ltd. ในฐานะผู้จัดการฝ่าย IT ในปี 2016 เขามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแอป YIPPI มาตลอด ด้วยการศึกษาจาก TAR ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสถิติ (Computer Science & Statistics) Freddy มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ระบบและการวางแผนออกแบบและพัฒนา (Systems Analysis & Design and Development Planning) เขามีหน้าที่ในการขยายสัดส่วนและพัฒนาความสามารถด้าน IT ของ Toga Ltd.
MAGGIE TAY
ผู้จัดการบัญชีกลุ่ม
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี Maggie เป็นสมาชิกของทีมบุกเบิกที่ได้รับการไว้วางใจที่บริษัท Toga Ltd. เธอเป็นผู้บริหารการจัดการบัญชีประจำฤดูกาล ซึ่งได้รับมอบหมายความไว้วางใจในด้านการทำบัญชี ภาษี และกลไกทางการเงินต่างๆ Maggie จบการศึกษาจาก University of Tun Abdul Rahman (ในที่นี่จะกล่าวถึงในนาม “TAR”) ด้วยปริญญาตรีสาขาธุรกิจ เอกบัญชี
TAN FEI
ผู้จัดการการพัฒนาธุรกิจ
จบการศึกษาจาก Multimedia University ด้วยปริญญาในด้านธนาคารและการเงิน (Banking & Finance) Tan Fei มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาการตลาดและธุรกิจ ก่อนการเข้าร่วมกับบริษัท Toga Ltd. เขาทำงานอยู่กับ Royal Bank of Canada ในด้านการเทรดและการชำระบัญชี (Trading and Settlement)
TAN YEE LING
ผู้จัดการด้านบริษัท
จบการศึกษาจาก Chinese University of Hong Kong ด้วยปริญญาโททางศิลปศาสตร์ Eileen มีหน้าที่รับผิดชอบด้านกฏหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการ และการจัดการความเสี่ยงที่บริษัท Toga Ltd. ก่อนที่จะเข้าร่วมกับ Toga Ltd. Eileen ทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับแห่งหนึ่ง
PINKY PANG
พนักงานการผลิตมีเดีย
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้านการออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design) Pinky รับผิดชอบด้านการพัฒนาคอนเซ็ปต์ กราฟฟิค และเลย์เอาท์ต่าง ๆ พร้อมกับทีมของเธอ เธอมีความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับศิลป์ (art direction) การออกแบบหน้าตาของผลิตภัณฑ์ (visual design) การวางยุทศาสตร์และตัวตนของแบรนด์ การออกแบบ UI & UX การออกแบบ interactive (มือถือและเว็บไซต์) และการพิมพ์ Pinky ได้รับอนุปริญญาด้านการออกแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Design) จาก In-House Multimedia College