วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในวงการ Big Data
  • พันธกิจ

  • เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผู้ใช้ที่ใช้งาน 500 ล้าน
  • เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ SME มากกว่า 2 ล้านรายและช่วยให้พวกเขาเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
  • สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการแจกจ่ายรายได้ที่ยืนยาวและมั่นคงกับผู้ถือหุ้น