วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในวงการ Big Data
  • พันธกิจ

  • สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ SMEs มากกว่า 2 ล้านรายและช่วยให้พวกเขาเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
  • ปรับปรุงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
  • สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น