วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในวงการ Big Data
  • พันธกิจ

  • บรรลุเป้าหมายการมีจำนวนผู้ใช้ประจำ 500 ล้านคน ภายในปลายปี 2020
  • สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ธุรกิจแบบ SMEs มากกว่า 2 ล้านแห่ง ภายในปลายปี 2020 และช่วยให้บริษัทเหล่านั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว
  • สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการแจกจ่ายรายได้ที่ยืนยาวและมั่นคงกับผู้ถือหุ้น