Vision & Mission

Vision

  • Upang maging Lider sa larangan ng Industriya ng Big Data
  • Mission

  • Upang maabot ang target na 500 milyong aktibong user sa katapusan ng 2020
  • Upang lumikha ng mga oportunidad sa pagnenegosyo para sa higit na 2 milyong mga SME sa katapusan ng 2020 at tulungan silang lumago ng lubusan
  • Upang matiyak ang isang patuluyan at matatag na pamamahagi ng kita sa mga shareholders