Pelantikan Alexander D. Henderson sebagai Ketua Pegawai Kewangan (CFO) syarikat