STEVE
SEEKUY TAN

PENGURUS BESAR KUMPULAN
Steve tamat pengajian dari Royal Institute of Marketing, London, UK. Steve memperoleh sebuah syarikat OTC dan bekerja dengan Peguam Sekuriti A.S, Penggerak Pasaran, Ejen Pindahan, Akauntan & Juruaudit PCAOB, Broker, Perunding IRPR dan Pelabur Global. Steve menyertai Perkongsian Perbankan Saudagar, membantu PKS menguntungkan ke OTC, NASDAQ & NYSE. Beliau memulakan perundingan dengan pelbagai syarikat ITC untuk membina perniagaan mereka dan berusaha untuk mencapai keuntungan hiper dalam masa tiga tahun. Mengembangkan potensi pada pertumbuhan masa depan yang tinggi dan merancang untuk bergabung atau disenaraikan di Bursa Saham Nasdaq. Beliau mengambil peranan sebagai Pengurus Besar Kumpulan bagi Syarikat-Syarikat Kumpulan Toga Limited dan bertanggungjawab untuk merancang, menganjurkan dan melaksanakan pengembangan global dan strategi untuk penyenaraian dari OTCQB ke NASDAQ menjelang Disember 2019.

EDWARD
NG BOON CHEE

KETUA PEGAWAI OPERASI
Edward Ng was experienced in communicating with people at all levels in organizations and delivered presentation on many project findings to management.

Edward Ng berpengalaman dalam berkomunikasi dengan orang di semua peringkat dalam organisasi dan menyampaikan pembentangan berkenaan pelbagai penemuan projek kepada pengurusan. Beliau memainkan peranan sebagai ketua pasukan, bertanggungjawab dalam memperuntukkan tugas dan memenuhi matlamat secara berkesan melalui kepimpinan, komunikasi interpersonal dan kebolehan analitikal. Pengalaman pengurusan beliau di NEK Marketing Sdn Bhd dan Penerbitan Creative Bird telah membolehkan beliau mengembangkan kemahiran pengurusan projek dan analitikal yang kukuh, keperibadian yang mantap dan dinamik.

FREDDY
CHIA KAH SEE

KETUA PEGAWAI TEKNOLOGI
Pengalaman lebih 9 tahun dalam bidang IT. Freddy menyertai Toga Ltd. sebagai Pengurus IT pada 2016, beliau memainkan peranan penting dalam membangunkan aplikasi YIPPI. Tamat pengajian dari TAR dalam Sains Komputer & Statistik, Freddy berkemahiran dalam Analisis Sistem & Reka Bentuk dan Perancangan Pembangunan. Beliau telah ditugaskan untuk mempertingkatkan dan membangunkan kemampuan IT Toga Ltd.

MAGGIE
TAY BEE KHEE

PENGURUS KEWANGAN KUMPULAN
Dengan pengalaman lebih 10 tahun, Maggie ialah anggota pasukan peneraju yang diyakini di Toga Ltd. Beliau seorang eksekutif Pengurusan Akaun yang matang, dan dipertanggungjawabkan dengan tugas Perakaunan, Cukai dan Kewangan. Maggie tamat pengajian dari Universiti Tun Abdul Rahman (selepas ini disebut “TAR”) dengan Ijazah Sarjana Muda Perniagaan, major dalam Perakaunan.