วิสัยทัศน์

ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านแอปส่งข้อความโซเชียล


ภารกิจ

คอยพัฒนามูลค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อเติมเต็มความพึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ

สร้างความมั่นใจถึงรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคงสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย