Languages

Pag-aaral ng wika na may layunin


Ang aming misyon ay makagawa ng isang platporma sa pag-aaral ng wika na naiiba sa karaniwang paraan ng mga programa sa pag-aaral na isinasagawa ng mga organisasyon. Sa ngayon, ang Transparent Language ay nagbibigay-daan sa mga organisasyon ng pamahalaan, mga institusyong pang-edukasyon, mga aklatan, at mga kumpanya sa buong mundo para sa mas mabilis na pagsasanay na nagdudulot ng maaasahang mga resulta.

Libreng Pamamaraan sa Pag-aaral ng Wika


Bukod sa pag-aalok ng pinakamahusay, pinagsama-sama at kakaibang karanasan sa pag-aaral ng wika, nagbibigay din kami ng libre at saganang kaalaman mula sa Word of the Day hanggang sa aming mga blog ng wika at kultura, na makatutulong na maging bahagi ng iyong buhay ang pag-aaral ng ibang wika.