TogaGo.com

Ano ang espesyal na mga feature ng TogaGo.com Online Hotel Reservation Platform?

Paunlarin ang Pinakalaganap na Online Booking Mode


Sa proseso ng pagbabago at pag-upgrade ng mga tradisyunal na negosyo, ang online hotel booking ang naging pinakamura, ang naging pinakamahusay na pamamaraan. Nabuo ang kolaborasyon sa kasalukuyang mga hotel sa pamamagitan ng online reservation platform, ang mapagkukunan ng impormasyon ng customer. Kaya nagkaroon ng daan sa komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga user at ng mga hotel.

Tulay sa Negosyo at mga Kustomer


Sa pamamagitan ng platapormang ito, ang management relations at direktang pakikipag-ugnayan ay nabuo sa pagitan ng mga negosyante at kustomer. Mas naging madali para sa mga negosyante na malaman ang pangangailangan ng mga kustomer, agad na makikita ang kanilang feedback at matutugunan ang pangangailangan sa pinakamabilis na paraan. Ang "bidirectional communication" na binuo sa pagitan ng mga hotel at mga kustomer ang naging solusyon sa "one way communication" sa traditional marketing. Bukod dito, mas nauunawaan ng mga negosyante ang pangangailangan ng mga target na user sa tulong ng big data system upang maiayon ang disenyo ng produkto at serbisyo sa kagustuhan ng kustomer. Ang negosyo ay nagiging matagumpay sa merkado dahil sa pagkakaroon nito ng potensyal na mapagkukunan ng kustomer at napananatili nito ang kakayahan na makipagsabayan sa industriya ng mga hotel. Nakasalalay sa mga negosyante kung magkano ang kanilang tutubuin, depende sa kanilang sariling paraan ng pangangasiwa.


Mga Bagong Feature ng TogaGo.comAng idinagdag na mga flight booking feature at car rental services ay mas mura kumpara sa iba pang online hotel booking services!

Nagbibigay ng matatag, simple, angkop sa presyo na mga hotel at flight booking system. Mahigit sa 500,000 na hotel ang available, kabilang na ang St Regis, Shangri-La, Intercontinental Hotel, JW Marriott at marami pang ibang prestihiyosong mga hotel sa buong mundo.

Mahigit sa 1,000 na mga airline sa buong mundo, kabilang na ang MAS Airline, Air Asia, Hainan Airline, lahat ng mga kilala at maasahang airline sa buong mundo