VISION

ang maging lider sa Social Messaging App.


MISSION

Patuloy na pasulungin ang aming mga produkto upang masapatan ang pangangailangan ng mga kustomer.

Tiyakin ang pang-matagalan at matatag na kita para sa mga shareholder.