ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท Toga Limited ได้ลงทะเบียนในรัฐเนวาด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหมายเลขทะเบียนคือ 3718482 ทางบริษัทได้รับการขึ้นรายชื่อใน OTC Markets ด้วยรหัสหุ้น TOGL (ก่อนหน้านี้ เป็นที่รู้จักกันในนาม Blink Couture ด้วยรหัสหุ้น BLKU และต่อมาได้เปลี่ยนรหัสมาเป็น TOGL ในเดือนมิถุนายน 2016)

Toga Go Limited เป็นบริษัทที่เน้นด้านนวัตกรรม การค้นคว้า และการพัฒนาเกี่ยวกับโครงข่าย เราสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ที่ผสมผสาน BIG DATA ของการเงิน การท่องเที่ยว การเทรดและการดำเนินธุรกรรม เกมต่างๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีกับซอฟต์แวร์ เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่ง BIG DATA จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook, WhatsApp และ WeChat เราได้พัฒนา Yippi, Togago เกมต่างๆ ร้านค้าสติ๊กเกอร์ Eostre Wave การเรียนภาษา และอื่นๆอีกมากมาย

Toga Limited มุ่งเน้นด้านการค้นคว้าและพัฒนาแพลตฟอร์มบนพื้นที่อินเทอร์เน็ต และเสริมสร้างการพัฒนาอย่างล้ำสมัยให้กับบริษัท ด้วยโครงข่ายทรัพยากรมนุษย์ที่กว้างขวาง ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญใปการก้าวไปสู่ความสำเร็จในตลาดโลก นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้เจเนเรชั่นใหม่เป็นเจ้าของธุรกิจเอง ก้าวเข้ามาเป็นนักลงทุน และเป็นนายตนเองอีกด้วย เราอุทิศตนเองให้กับการให้บริการระดับสูง และปลูกฝังจิตวิญญาณในเรื่องดังกล่าวให้กลายเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติโดยทั่วไป