วิสัยทัศน์ & ภารกิจ

วิสัยทัศน์

  • ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านแอปส่งข้อความโซเชียล
  • ภารกิจ

  • คอยพัฒนามูลค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อเติมเต็มความพึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ
  • สร้างความมั่นใจถึงรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคงสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย