อาชีพ

ที่บริษัท Toga Limited เรามองหาและเก็บรักษาหัวคิดที่เฉลียวฉลาดที่สุดในวงการธุรกิจ เราจ้างมืออาชีพจากหลากหลายแขนง แต่ละวันเต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ คุณจะได้รับโอกาสในการสัมผัสประสบการณ์ในส่วนต่างๆขององค์กรและค้นพบสายอาชีพที่เหมาะสำหรับคุณ เรานำเสนอตัวเลือกที่หลากหลายในการพัฒนาอาชีพ ไม่ว่าคุณจะสนใจในบทบาทของผู้เชี่ยวชาญ การตลาด หรือการจัดการ พนักงานของเราส่วนใหญ่เป็นมืออาชีพที่มีปริญญาด้านกฏหมาย การบัญชีและภาษี เศรษฐกิจ และการจัดการธุรกิจ พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านที่รับผิดชอบ แต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำงานเพียงลำพัง เพราะเพื่อนร่วมงานที่มีทักษะในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการกำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด (compliance) IT การตลาด และการบริหาร จะคอยช่วยเหลือเพื่อทำให้มั่นใจว่าธุรกิจของเราดำเนินการอย่างมีความเป็นมืออาชีพ
NO JOB TITLE สถานที่ตั้ง ประเภท วันที่ สถานะ
1. ผู้พัฒนา iOS อาวุโส (Senior iOS Developer) Malaysia (KL) วิศวกรรม 2019-9-01 In Progress
2. ผู้พัฒนาแอนดรอยด์ (Android Developer) Malaysia (KL) วิศวกรรม 2019-9-01 In Progress
3. ผู้จัดการการตลาดดิจิตัล Malaysia (KL) การสื่อสารมวลชน 2019-9-01 In Progress
4. ผู้จัดการบัญชี Indonesia นักบัญชี 2019-9-01 In Progress