บริษัทTogaจำกัด เข้าร่วมงานFinTechของสิงคโปร์ 2018