ANG TAUNANG PAGPUPULONG NG MGA STOCKHOLDER NG TOGA CO., LTD. AY MATAGUMPAY NA NAIDAOS!