Vision & Mission

Vision

  • Upang maging lider sa Social Messaging App.
  • Mission

  • Patuloy na pasulungin ang aming mga produkto upang masapatan ang pangangailangan ng mga kustomer.
  • Tiyakin ang pang-matagalan at matatag na kita para sa mga shareholder.