Vision & Mission

Vision

  • Upang maging Lider sa larangan ng Industriya ng Big Data
  • Mission

  • Upang makamit ang isang 500 milyong aktibong target ng gumagamit
  • Upang lumikha ng mga pagkakataon sa negosyo para sa higit sa 2 milyong SME at tulungan silang lumago nang malaki
  • Upang matiyak ang isang patuluyan at matatag na pamamahagi ng kita sa mga shareholders