Toga ra mắt tính năng hỗ trợ làm đẹp trên cuộc gọi video đầu tiên trong lịch sử