Languages

Học ngôn ngữ với mục đích


Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra một nền tảng học ngôn ngữ, thay đổi cách các tổ chức thực hiện các chương trình học ngôn ngữ của họ. Ngày nay, cho phép các tổ chức chính phủ, tổ chức giáo dục, thư viện và các công ty trên khắp thế giới đào tạo nhanh hơn và có kết quả đáng tin cậy hơn

Các nguồn học ngôn ngữ tự do


Bên cạnh việc cung cấp trải nghiệm học ngôn ngữ tốt nhất, tích hợp và tùy biến nhất cho cá nhân bạn, chúng tôi cũng cung cấp nhiều nguồn miễn phí, từ Ngôn ngữ của Ngày đến blog ngôn ngữ và văn hóa của chúng tôi, để giúp việc học ngôn ngữ trở thành một phần trong cuộc sống của bạn.