Lịch Sử Công Ty

Công ty TNHH Toga được thành lập ở Nevada, Mĩ, mã số doanh nghiệp là 3718482. Công ty lên sàn chứng khoán dưới mã TOGL (được biết đến trước đây với tên Blink Couture với mã BLKU và sau đó chuyển sang mã TOGL vào tháng Sáu năm 2016)

Công ty TNHH Toga là một công ty hướng đến sự bùng nổ. nghiên cứu và phát triển mạng lưới điện tử. Chúng tôi xây dựng một nền móng trực tuyến mới với nguồn dữ liệu lớn về tài chính, du lịch, thương mại và giao dịch, trò chơi, công nghệ và phát triển phần mềm. Chúng tôi đang tiến vào một lĩnh vực mới về DỮ LIỆU LỚN. Những mạng xã hội như Facebook, Whatsapp và Wechat; Chúng tôi đã phát triển Yippi, Togago, Trò Chơi, Cửa Hàng Dán Nhãn, Eostre Wave, nhiều Ngôn ngữ và những thứ khác.

Công ty TNHH Toga tập trung vào nghiên cứu và phát triển các nền tảng trong lĩnh vực internet và mang đến sự phát triển sáng tạo cho tập đoàn với mạng lưới nhân lực sâu rộng, một nguồn lực quan trọng để thành công trên thị trường toàn cầu. Chúng tôi cũng khuyến khích thế hệ trẻ tự tạo dựng sự nghiệp, trở thành những doanh nhân và làm chủ cuộc đời họ. Chúng tôi tự nguyện cống hiến để cung cấp các dịch vụ và nuôi dưỡng tinh thần quật cường của dân tộc ta.